Europaberaad05-03-2014

In Drenthe is Stichting Prinsessendag sinds enkele jaren bezig met het organiseren van netwerkactiviteiten waar vrouwen die actief zijn in het openbaar bestuur, elkaar ontmoeten en actuele politieke thema’s breed verkennen om zodoende beter in positie komen voor hun bestuurlijke taak. 

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de uitkomst van het rapport “Naar een noordelijke kenniseconomie” dat in juni jl door de Noordelijke Rekenkamer is gepresenteerd. Kort samengevat luidde het oordeel: “veel bestuurlijke drukte en weinig zicht op resultaten bij provinciale innovatiesubsidies” en dat is voor Prinsessendag aanleiding om een activiteit te organiseren waar de noordelijke kenniseconomie centraal staat. 

We willen onderzoeken wat de opbrengst van dit rapport voor ons als lokale bestuurders betekent. Omdat het hier over noordelijke zaken gaat, nodigen wij vanzelfsprekend ook vrouwen uit Groningen en Friesland uit om aan deze activiteit deel te nemen. Omdat veel subsidies verstrekt worden in EU-verband richten wij ons op een bezoek aan Brussel in het voorjaar van 2014.

Een logische partner bij dit onderwerp is de SNN. Gezamenlijk komen wij met het volgende voorstel:

1e bijeenkomst: 28 januari 2014

Vanaf 16.30-19.00 uur een interactieve sessie met Henk Brink, Drents Gedeputeerde met Europa in portefeuille.  Tijdens deze bijeenkomst wordt onze agenda voor een bezoek aan Brussel opgesteld. Aandachtspunten:

  • vraag niet wat  de EU voor jouw gemeente kan betekenen maar wat kan jouw gemeente  betekenen voor de EU?
  • breng de noordelijke regio of gemeente strak in beeld, wat is uniek en kan als vliegwiel dienen? Dat kan de hefboom voor beter beleid en meer Europese middelen zijn.

2e bijeenkomst: woensdag 5 en donderdag 6 maart 2014

Tweedaags bezoek aan Brussel – niet geheel toevallig rond 8 maart Internationale Vrouwendag.

Tijdens dit bezoek wordt de agenda van 28 januari concreet uitgewerkt.

Maart 2014 is een drukke periode – velen van u zullen actief betrokken zijn bij het campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien valt ons Brusselplan op doordeweekse dagen. Om de haalbaarheid van ons plan te bepalen vragen wij u om onderstaande link in te vullen.

 

Europa van Jits Bakker
DvhN 27 januari 2014
Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1
9405 BJ Assen