First Time Voters21-05-2014

So you think you have no power? Think again

 

Dit jaar mogen de inwoners van de Europese Unie o.a. op 22 mei  stemmen voor een nieuwe samenstelling van het Europees Parlement.

In samenwerking met  werkgroep DrEUN (Drents Europees Netwerk)en de provincie Drenthe bieden wij u twee activiteiten aan waarbij de focus ligt op de groep jongeren die voor het eerst mogen stemmen, de zogenaamde First Time Voters, leerlingen van 18 jaar en ouder die het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Gastlessen

Een gastles waarin het reilen en zeilen van de Europese Unie centraal staat. De gastles zal worden verzorgd door de Statenleden, leden van Gedeputeerde Staten en de colleges van B&W van de verschillende gemeenten uit Drenthe. Deze gastlessen zullen vanaf 6 mei t.m. 20 mei plaatsvinden in de bovenbouw groepen van het Voortgezet Onderwijs en MBO.

 

Jongerendebat Koopmansplein

 * 21 MEI A.S. 13.00-15.00 uur

* Concert met DJ Jonas van der Vlugt

* Jongeren debatteren o.l.v. Jonas van der Vlugt met kandidaat Europarlementariërs

Per school kunnen twee leerlingen deelnemen aan het debat.

Om uw klas(sen) aan te melden voor gastles(sen) kunt u een inschrijfformulier opvragen bij info@prinsessendag.nl

Hiermee kunt u aangeven: 

1. met welke klassen u mee wilt doen voor een gastles

2.met hoeveel leerlingen u op 21 mei aanwezig zult zijn

3. namen van leerlingen die als debater zullen meedoen.

Aan de gastlessen zijn geen kosten verbonden voor de scholen.

Europese vlag