Gastlessen Basisonderwijs07-04-2014

Gastlessen basisonderwijs 

Leo Meijer, Betje & Abraham Kropveld, Jonas & Hartog Wallage, Marianne Heijmann………zomaar enkele namen van Joodse kinderen uit Drenthe waarvan alleen nog foto’s hun verhaal vertellen.

De indrukwekkende tentoonstelling “In Memoriam” die in 2012 in het Stadsarchief van Amsterdam  gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen in beeld bracht, inspireerde ons tot het opzetten van gastlessen bestemd voor leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs. Zolang hun namen worden genoemd, zullen zij niet vergeten worden.

In samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden de gastlessen gemaakt. In de gastles staat een Joods kind centraal dat gewoond en geleefd heeft in de plaats waar de basisschool nu staat. De gastles bevat een boekje van het levensverhaal van het Joodse kind, een powerpoint presentatie en de film WOII in 7 minuten. De lessen worden gegeven door gastdocenten: vertegenwoordigers uit het Drents openbaar bestuur.

In april 2013 hebben is het concept  voor het eerst in deze vorm uitgezet. Uit reacties van zowel de scholen als van de gastdocenten werd duidelijk dat het project zeker een vervolg moest krijgen. Raads- en statenleden, burgemeesters en wethouders hebben de authentieke betrokkenheid van de kinderen als heel bijzonder ervaren.

Daarom gaan we door. Eind januari 2014 zullen alle Drentse basisscholen worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor een gastles. Ook dit jaar zal het Bevrijdingsfestival Drenthe dit project sponsoren.

Leo Meijer
Betje en Abraham Kropveld
Hartog en Jonas Wallage
Marianne Heijmann met haar oma
102.000 stenen van HC Kamp Westerbork
Routes
Herinnerings Centrum Kamp Westerbork
Sponsor
Overzicht Pagina 1
Overzicht Pagina 2
Overzicht Pagina 3
Overzicht Pagina 4
Twitterberichten