Prinsessendag 201416-09-2014

PRINSESSENDAG BORREL

15.30-20.00 uur

Op de 3e dinsdag in september kijken we met z’n allen traditiegetrouw naar Den Haag waar ZM de Koning de Troonrede uitspreekt.

Stichting Prinsessendag heeft zo haar eigen traditie op die 3e dinsdag: al enige jaren grijpen  wij juist deze dag aan om vrouwelijke raads- en Statenleden uit Drenthe te betrekken bij actuele thema’s die van vitaal belang zijn voor de leefbaarheid in onze noordelijke regio. Prinsessendag staat voor: er op af!

Het initiatief is voortgekomen uit de activiteiten die in de gemeente Assen door vrouwelijke raadsleden vanaf 2007 zijn ondernomen. Zéker niet met als doel om ons af te zonderen als specifiek vrouwenensemble, maar vooral om onze kennis en ervaring rondom raadsthema’s te delen, te verdiepen en te verbreden. Het onderling uitwisselen van ervaringen in het politieke veld wordt door de deelnemers als heel positief ervaren.

Deze gezamenlijke activiteiten zorgen voor een samenhangend netwerk, het You Tube filmpje spreekt voor zich!

http://youtu.be/Zkx0zduWQP8

Sinds 2011 nemen ook vrouwelijke raadsleden uit de overige Drentse gemeenten en Statenleden deel aan Prinsessendag.

Dit jaar staat de Drentse topsector Recreatie en Toerisme op de agenda.

Een sector die de afgelopen jaren met 20% is gegroeid en waarin werk is voor ruim 1700 Drenten. Hoe houden we de groei gaande, hoe anticiperen wij op nieuwe ontwikkelingen in de sector en hoe vermarkten we dit?

We gaan ermee aan de slag op dinsdag 16 september a.s. We verwachten jullie voor het welkomstdrankje tussen 15.00-15.30 uur bij

Van Harte Recreatiecentrum

Ruinerweg 18

7932 PD Echten

 

Hier zullen Hans Hartog, directeur van Recreatieschap Drenthe, Yvonne Cornax, het “werkpaard” van Marketing Drenthe en Roger Ridderbroek, voorzitter van Gebiedspromotie De Wolden,  hun visie op de toekomst van recreatie en toerisme geven en met ons in gesprek gaan. Rond 20.00 uur sluiten wij de bijeenkomst af.

Samenwerkende regionale ondernemers uit  De Wolden presenteren een minimarkt en verzorgen een buffet met een regionale touch. Gemeente De Wolden presenteert zich graag als hippische gemeente. Wij zijn nog in onderhandeling om ook dit gegeven te verwerken in onze bijeenkomst.

Alle vrouwelijke raadsleden (109!), wethouders (4)en Statenleden(14) zijn hierbij van harte uitgenodigd om de Prinsessendagborrel 2014 bij te wonen.

Opgave via email. 

PROGRAMMA 16-09-2014

Plaats: Van Harte Recreatiecentrum, Ruinerweg 18, 7932 PD Echten

15.00-15.30 uur      ontvangst met een glas Hugo en een petit-four van Hoeve Sonneclaer uit Fluitenberg

15.30-15.35 uur      opening

15.35-16.00 uur      bijdrage Hans Hartog, directeur van Recreatieschap Drenthe (inclusief vragen)

16.00-16.30 uur     pauze met koffie/thee/frisdrank met kniepertjes van ’t Huus met de Belle uit Echten

16.30-17.00 uur     bijdrage Yvonne Cornax, het “werkpaard” van Marketing Drenthe (inclusief vragen)

17.00-18.00 uur    netwerkborrel  met assortiment drankjes en appetizer van Catering van der Belt uit Zuidwolde.

18.00-18.30 uur     bijdrage Roger Ridderbroek, voorzitter van Gebiedspromotie De Wolden (inclusief vragen)

18.30-20.00 uur    buffet met kookdemonstratie , verzorgd door Karbies uit Ruinerwold. I.s.m. o.a. Pluimveeboerdeij Laarman uit Ruinen

Onze partners:

Hoeve Sonneclaer                       : www.sonneclaer.nl

‘t Huus met de Belle                  : www.huusmitdebelle.mysites.nl

Catering van der Belt                : www.vdbverhuurencatering.nl

De Karbies                                   : www.dekarbies.nl

Laarman                                      : www.kalkoenboerderij.nl

TIDW                                            : www.touristinfodewolden.nl

Van Harte Recreatie Centrum  : www.vanhartevakanties.nl

op bezoek bij Attero
op bezoek in Meppel